Để bảo vệ môi trường, các sản phẩm của Eumedicine không có hạt vi nhựa bao gồm cả mặt nạ và tẩy tế bào chết. Đọc thêm trong phần giải thích.

"> Để bảo vệ môi trường, các sản phẩm của Eumedicine không có hạt vi nhựa bao gồm cả mặt nạ và tẩy tế bào chết. Đọc thêm trong phần giải thích.

" />

Hãng sản xuất